4-8 ugers praktikansættelse

2-6 mdr. ansættelse med tilskud

Etablér løntilskud og praktik digitalt

Rekruttér i udlandet

Pulje til projekter i landdistrikter

Pulje til udvikling